Rólunk

Az ERKE bemutatása

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 2009-ben alakult. Az ERKE küldetése annak előmozdítása, hogy mindenki érdemben tudjon részt venni a saját sorsának alakításában és az őt befogadó szűkebb-tágabb közösségek építésében. E küldetés mentén haladva jelenleg két nagyobb portfóliót gondoz a szervezet. Az egyiket a közösségfejlesztő kezdeményezéseink alkotják. Ezek arra épülnek, hogy a polgárok képesek, illetve képessé tehetők arra, hogy más emberekkel, közösségekkel együtt cselekedjenek és így tegyék jobbá az életüket.

Az ERKE másik fő tevékenységi irányát a civil szervezetek működésének szakmai és szakmapolitikai támogatása jelenti. E tevékenységek jellemzően, de nem kizárólagosan ahhoz kapcsolódnak, hogy 2015 óta a szervezetünk látja el a civil információs centrum címmel járó feladatokat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Közösségfejlesztő projektek

Esély és Részvétel (EFOP-1.3.5-16)

Az Esély és Részvétel projekt 2017-ben indult. Célja Miskolc Város és a megye ifjúságmegtartó erejének növelése, valamint az idősek aktív közösségi részvételének előmozdítása. Összesen 91 eseményen várjuk azokat, akik ötlettel vagy tettel szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy a Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élők – életkoruktól függetlenül – megbecsült életet élhessenek. A kezdeményezés lehetővé teszi, hogy anyagi, személyi és dologi erőforrásokat osszunk meg azokkal a szervezetekkel/közösségekkel, amelyek kezdeményezéseit korábban információs, tanácsadó, képzési szolgáltatásokkal is segítettük.

Egyházi és civil együttműködésben megvalósuló karitatív közösségfejlesztés a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközségnél (EFOP-1.3.7-17)

Fancsal-Hernádvécse Evangélikus Egyházközséggel pályázva 2017 végén nyertünk támogatást az Encsi járás közösségi életének fejlesztésére. A projekt modellértékű, amennyiben a civilek és egyházak együttműködése olykor akadozik, annak ellenére, hogy az aprófalvas térségekben szükség van a közös fellépésre az itt élők hátrányainak mérséklése érdekében. Konzorciumi partnerként érzékenyítő foglalkozásokat, mediált közösségi beszélgetéseket és családi programokat szervezünk. Ezzel a projekttel reagáltunk arra, hogy egyes térségekben alig van erőforrás civil szervezetek működéséhez.

Kapuzörgető (TOP 6.9.2)

A projekt Miskolc középső részén, a Győri-kapu városrészben valósul meg. A célterületen 9.813 fő él. Célunk, hogy biztosítsuk az itt élők identitás- és összetartozás tudatának erősítéséhez, életminőségük javításához szükséges aktív társadalmi részvétel lehetőségeit. A projekt a közösségfejlesztési módszertan szerint jellemzően a helyi lakosok által tervezett és megvalósított folyamatokat, akciókat tartalmaz. A projekt továbbá a bűnmegelőzés és a közlekedésbiztonság tárgykörével foglalkozó elemeket foglal magában. Ez a projekt arra reagál, hogy tapasztalatunk szerint a polgárok aktivitása, alig fejleszthető a hagyományos szerveződési kultúra keretein belül. Az emberek egyre inkább az alkalmi jellegű részvételi lehetőségek irányában nyitottak.

A civil szervezetek működésének szakmai és szakmapolitikai támogatása

A civil törvény rendelkezése alapján, a Miniszterelnökség a civil közösségi szolgáltató központok (korábban civil információs centrumok) működtetésén keresztül nyújt szakmai támogatást az egyesületek, alapítványok, szövetségek működéséhez. Az ország tizenkilenc megyéjében és Budapesten működő civil információs centrumokat nyílt pályázat útján választotta ki a Miniszterelnökség a helyben tevékenykedő civil szervezetek köréből. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2020-2022 között  – a címet 2015 óta birtokló – ERKE látja el  a címmel járó feladatokat.

A civil közösségi szolgáltató központ feladatainak szakmai kereteit a civil törvény határozza meg.  E jogszabály alapján többek között:

  • közreműködünk a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív kötelezettségeik teljesítésében,
  • elősegítjük a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködését,
  • részt veszünk a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési lehetőségeinek fejlesztésében,
  • szakmai tanácsadási rendszert működtünk folyamatos információszolgáltatást biztosítunk a civil törvény végrehajtásáról,

A civil szervezetket segítő munka leglényegesebb elemét a tanácsadási és információs szolgáltatások jelentik. Az ERKE évente mintegy 900 órányi tanácsadási szolgáltatást nyújt, és több mint harminc információs eseményt szervez Borosod-Abaúj-Zemplén megyében és a Felvidék keleti részén. Az e szolgáltatásokból származó tapasztalatok és kapcsolatok alapozzák meg az ERKE civil szektor fejlesztése érdekében vállalt egyéb szakmai, civil közéleti és fejlesztéspolitikai fellépését is.

Az ERKE szakmai vezetője, Palik Zoltán 2019-ben  Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei civil szervezetek tevékenységének magas színvonalú támogatásában, valamint a civil információs centrumok országos hálózatának fejlesztésében vállalt szerepének elismeréseként. E kitüntetés komoly felelősséget jelent. Az ERKE a következő három évben is igyekszik megőrizni azoknak a szervezetknek a bizalmát, amelyek segítséget, szakmai támogatást várnak tőle. Ugyanakkor kötelességének tartja azt is, hogy megújítsa a szolgáltatásait. Egyebek között elindítja a Civil 4.0 programját annak érdekében, hogy segíteni tudja a civil szervezetek működésének digitalizálását és a „smart” közösségi kezdeményezések megvalósítását.